Τεχνικές Πληροφορίες

Τεχνικές Πληροφορίες

Διάβρωση Συμπυκνωτή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο συμπυκνωτής είναι τοποθετημένος στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και τυπικά στηρίζεται σε άλλους εναλλάκτες θερμότητας μέσα στον χώρο του κινητήρα. Ο συμπυκνωτής είναι κρίσιμος για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού (A/C). Διασφαλίζει ότι το ψυκτικό αέριο αλλάζει κατάσταση από αέρια σε υγρή μορφή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας συμπύκνωσης, όπου μειώνεται η